Solná glazura

/album/solna/dsc-9950-jpg/
/album/solna/dsc-9947-jpg/
/album/solna/dsc-9942-jpg/
/album/solna/dsc-9928-jpg/
/album/solna/dsc-9946-jpg/
/album/solna/dscf6222-jpg/

—————